REKRUTACJA 2022/2023

IFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI DO PRZEDSZKOLI
W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2211/2022
W rekrutacji, nie biorą udziału dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w dniach od 07 marca do 14 marca 2022 r.
Deklaracje o kontynuacji można odebrać w przedszkolu. Od dnia 07.03.2022r. podpisane deklaracje przez obojga rodziców oddajemy w placówce. Nie złożenie wniosku o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce, wiąże się z uczestnictwem w rekrutacji elektronicznej.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego miasta Katowice
na rok szkolny 2022/2023
prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego, poprzez stronę

adres strony - link do strony zostanie umieszczony w późniejszym terminie !

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
termin od 22 marca 2022 godz. 9:00 do 4 kwietnia 2022 godz. 14:00

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.
Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Niekompletny, niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany.
Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie! Zasady są identyczne dla wszystkich Miejskich Przedszkoli w Katowicach.


Link do rekrutacji:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice
Przedszkolowo.pl logo