REKRUTACJA 2021/2022

IFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI DO PRZEDSZKOLI
W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA:

W TERMINIE OD 1 MARCA 2021 DO 04 MARCA 2021
RODZICE SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 30.
BRAK ZŁOŻENIA DEKLARACJI W PODANYM TERMINIE
JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA DLA DZIECKA,
CO WIĄŻE SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ UDZIAŁU W OGÓLNYM NABORZE
DO PRZEDSZKOLI.

DEKLARACJE KONTYNUACJI WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

WSZYSTKIE TERMINY ZWIĄZANE Z NABOREM ZNAJDUJĄ SIĘ W ZARZĄDZENIU NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE Z DNIA 26 STYCZNIA 2021R.Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto


1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01 marca 2021 r. do 04 marca 2021 r

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00 do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00
od 14 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe
od 22 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 02 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00
od 16 lipca 2021 r. od godz. 8:00 do 21 lipca 2021 r. do godz. 10:00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
01 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00
23 lipca 2021 r. o godz. 13:00

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 09:00 do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00
od 26 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 28 lipca 2021 r. do godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
19 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00
02 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00
Przedszkolowo.pl logo