Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Katowicach6:00 – 8:30
Schodzenie się dzieci. Zajęcia i zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: konstrukcyjne manipulacyjne, tematyczne. Kontakty indywidualne i dziećmi. Indywidualne wspomaganie, korygowanie rozwoju.

8:30 – 8:45
„Ciekawe poranki”:
1. zabawy muzyczno-ruchowe integrujące dzieci wszystkich grup wiekowych,
2. wspólne śpiewanie
3. gry i zabawy wg K.Vopel
4. ćwiczenia poranne

8:45 – 9:00
Czynności higieniczno-porządkowe

9:00 – 9:15
Śniadanie

9:15 – 9:30
Zabiegi higieniczne w łazience, mycie zębów - kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

9:30 – 10:30
Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości i realizowane wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10:30 – 11:45
Zabawy organizowane w zależności od warunków pogodowych:
1. Pobyt dzieci na powietrzu spacery, gry, zabawy inspirowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze,
2. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci zorganizowane w sali, bawialni, prace w kąciku przyrody.

11:45 – 12:00
Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe w sali i zabiegi higieniczne w łazience.

12:00 – 12:30
Obiad

12:30 – 12:45
Zabiegi higieniczne w łazience po posiłku.

12:45 – 14:00
Dzieci z grupy najmłodszej - leżakowanie,
Dzieci z grup starszych:
1. pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy inspirowane przez dzieci.
2. praca nad wyrównaniem poziomu grupy oraz z dzieckiem zdolnym.

14:00 – 14:15
Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne w łazience.

14:15 – 14:30
Podwieczorek.

14:30 – 17:00
Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy zorganizowane w bawialni: czytanie literatury dziecięcej, gry dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Oglądanie bajek na DVD.
Przedszkolowo.pl logo