Dobre Rady na Odpady

„DOBRE RADY NA ODPADY"

Program własny Miejskiego Przedszkolu nr 30 w Katowicach

„Zanim wrzucisz do kosza - pomyśl!
Czy coś można z tego zrobić - się domyśl!
Pudełko po margarynie, po mięsie tacki.
Może będą tego koszyczki, a może kwiatki?
Może z puszek rakieta poszybuje do nieba?
By to wszystko wykonać - pieniędzy wydawać nie trzeba”

Program opracowały:
m gr Aldona Kurkowska
mgr Jadwiga Gazdyszyn
mgr Teresa Skrzypek
mgr Eliza Mazanek

„Dobre rady na odpady"
Pracujemy w przedszkolu, które znajduje się w dzielnicy Katowic – Załężu. Placówka jest usytuowana w miejscu skrzyżowania bardzo ruchliwych ulic. Przedszkole otoczone jest niewielkim terenem zielonym tworzącym małą bazę pozwalającą na propagowanie ekologii. Aby zaszczepić wśród dzieci nawyki proekologiczne, staramy się stosować różne sposoby umożliwiające osiągnięcie tego celu. Jeżeli w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody, będzie to procentowało na całe życie. Przedszkolaki uczone są aktywności życiowej, szacunku i odpowiedzialności za stan środowiska. Dzieci nie mają wykształconych przyzwyczajeń, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie kształtować ich postawę zgodnie z etyką ekologiczną. Jednym z nich jest recykling, a następnie wykorzystanie surowców wtórnych w działalności plastyczno-technicznej. Dzięki temu podnosimy proekologiczną świadomość dziecka, jak również przyczyniamy się do oszczędności finansowych związanych z zapewnieniem mu materiałów do działalności artystycznej.
Głównym założeniem tego programu są działania proekologiczne kształtujące świadomość ekologiczną, wynikającą z gromadzenia, segregowania i wykorzystywania odpadów i surowców wtórnych. Dzięki tym działaniom przyczyniamy się do ochrony środowiska, pozyskujemy fundusze za surowce wtóre (makulatura) oraz dostarczamy dzieciom tanich materiałów do tworzenia manualnego. Sprzyja to rozwijaniu wyobraźni, inwencji twórczej, sprawności manualnej oraz bezstresowemu tworzeniu.
Cele programu, podejmowane działania i przewidywane efekty opracowałyśmy w następujący sposób.

Cel - Kształtowanie świadomości proekologicznej dziecka.

Podjęte działania:
1. organizowanie cyklicznych zbiórek surowców wtórnych i materiałów odpadowych na terenie przedszkola,
2. organizowanie zbiórek surowców wtórnych w ramach krajowych i miejskich akcji („Baterowiec”, „Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”, „Oszczędzamy las”),
3. systematyczne organizowanie wystawy prac dzieci wykonanych z materiału odpadowego.

Przewidywane efekty:
1. dzieci potrafią rozróżniać jakie materiały są odpadami, a jakie surowcami wtórnymi i co z nich uzyskujemy,
2. uzyskiwanie dodatkowych funduszy z aukcji „dzieł sztuki" oraz po przeprowadzeniu segregacji surowców wtórnych (recyklingu) i oddaniu do punktu skupu,
3. Dzieci wiedzą, że w końcowym efekcie po wykorzystaniu i zabawie odpady trafiają do kosza,
4. Posiadają ukształtowane poczucie wrażliwości, obowiązku i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją.

Cel - Stwarzanie warunków do nabywania, pogłębiania oraz utrwalania wiedzy z zakresu ekologii.

Podjęte działania:
1. urządzenie kącika ekologicznego przy współpracy z pracownikami firmy Jonson&Jonson,
2. umieszczenie na ścianie fototapety przedstawiającej las,
3. ustawienie mebelków z materiałów ekologicznych dostosowanych do wielkości dzieci: stolik foteliki i regał,
4. wyposażenie kącika w puzzle i gry dydaktyczne o tematyce ekologicznej,
5. księgozbiór tematyczny.

Przewidywane efekty:
1. dzieci uzyskały komfortowe miejsce do czerpania i utrwalania wiedzy ekologicznej,
2. mają dodatkową możliwość rozwoju intelektualnego,
3. rozwijają umiejętności poznawcze i czytelnicze,
4. wykorzystują to miejsce do interesującego i miłego spędzenia czasu,
5. uczą się prawidłowych zachowań w miejscu wydzielonym do nauki (zachowanie porządku, ciszy).

Cel - Wzmacnianie więzi rodzinnych:

Podjęte działania:
1. organizowanie spotkań integracyjnych- stwarzanie okazji do tworzenia z surowców wtórnych i odpadów,
2. organizowanie rodzinnych konkursów plastyczno-konstrukcyjnych,
3. organizowanie cyklicznych zbiórek materiałów odpadowych przez rodziny.

Przewidywane efekty:
1. radość wspólnego tworzenia,
2. współdziałanie dziecka z rodziną,
3. rodzice pogłębiają swoją wiedzę pedagogiczną,
4. atrakcyjne spędzanie czasu w rodzinnym gronie poza domem,
5. poznanie przez rodziców umiejętności i możliwości dziecka w innym niż domowe środowisku,
6. satysfakcja z wykonanych „dzieł sztuki”.

Przedszkolowo.pl logo