Akcja Zdrowotna - WZW typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim 16.11.2017 r.W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2014–2017.

Na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 r. odnotowano 2279 przypadków WZW A.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść poprzez:
₋ spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),
₋ kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
₋ kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno–analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.
Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W 38 ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 92 zachorowań.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:
₋ osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
₋ osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w związku z dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w woj. śląskim poprosił o zamieszczenie ulotki informacyjno -edukacyjnej dotyczącej możliwości zapobiegania powstawaniu tej zakaźnej choroby.

http://www.wsse.katowice.pl/art,254,informacja-dotyczaca-zwiekszonej-zachorowalnosci-na-wirusowe-zapalenie-watroby-typu-a-w-woj-slaskim
Przedszkolowo.pl logo