AKCJA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA "WIRUSOOCHRONA"

Przystąpiliśmy do udziału w Wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”- przedszkola. Podczas jej realizacji dzieci dowiedzą się jak znacząca jest rola higieny osobistej w zapobieganiu przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę). Podczas podejmowanych działań dzieci utrwalą sobie następujące zagadnienia: - prawidłowa higiena rąk; - podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań; - podstawowe zasady zdrowego stylu życia; - inne zasady higieniczne(dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wojewodzka-akcja-informacyjno-edukacyjna-pt-wirusoochronahttps://www.gov.pl/web/wsse-katowice/wojewodzka-akcja-informacyjno-edukacyjna-pt-wirusoochrona
Przedszkolowo.pl logo