Akcja Ekologiczna - Sprzątanie Świata 2020

W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych przystąpiliśmy do akcji "Sprzątanie Świata". Jednak z powodów pandemicznych akcja w naszym przedszkolu przebiegała zupełnie inaczej. Każda grupa sama w dogodnym dla siebie terminie. Każda z grup podjęła działania edukacyjne o tegorocznej tematyce. Zajęcia odnosiły się również do szeroko pojętej ochrony przyrody.
W tym roku szczególną uwagę poświęcimy plastikowi. Hasło to: PLASTIK? REZYGNUJĘ, REDUKUJĘ, SEGREGUJĘ. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają.
Znikoma też wydaje się wiedza ludzi na temat tego odpadu w ogóle, bo przecież nie chodzi o pozbycie się tego jakże cennego surowca, ale o jego prawidłowy recykling. W tym miejscu pojawia się temat prawidłowej segregacji plastiku.
Problemowi plastiku, który przecież jest nie tylko w Polsce i nie tylko polski, będziemy chcieli poświęcić naszą uwagę w tegorocznej Akcji Sprzątanie świata – Polska.
http://https://naszaziemia.pl/ssp2020/

Wszystko, co zadziało się w każdej z grup udostępnione jest w relacjach!
Przedszkolowo.pl logo