Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

„Polska – mój dom, jest biało – czerwony, piękny z każdej strony!”

Miejskie Przedszkole nr 30 w Katowicach wraz z wychowawczyniami grupy "Krasnali" zapraszają dzieci z wszystkich grup oraz rodziców do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Polska – mój dom, jest biało – czerwony, piękny z każdej strony!”

CELE KONKURSU:
1.Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę.
2.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej.
3.Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości dzieci, doskonalenie umiejętności manualnych.
4.Rodzinne uczczenie święta narodowego przez rozmowę o ważnych dla rodziny miejscach w Polsce, tradycjach i zwyczajach oraz wspólne wykonanie pracy plastycznej na ten temat.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 3,4-latki, 5,6-latki.
2.Forma płaska lub przestrzenna, wykonana dowolną techniką, w formacie maksymalnie A/3, ważna jest pomysłowość i samodzielność dziecka (drobna pomoc rodziców dozwolona).
3.Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy przedszkolnej - pismem drukowanym.
4.Przewidziano 3 nagrody główne: dzieci 3,4-letnie oraz 5,6-letnie.
5.Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę pomysłowość, wykorzystanie różnorodnych materiałów i technik.
6.Oceny prac dokona jury składające się z organizatorów konkursu oraz dyrektora placówki.
7.Prace należy dostarczyć w terminie do 09.11.2018 r. do wychowawczyń grupy "Krasnali".
8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie przedszkolnych obchodów 100 urodzin Ojczyzny w dniu 13.11.2018 r.
9.Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

Konkurs trwał do: 2018-11-09, 23:59
Konkurs 2018-10-30, 09:54 | autor: Aldona Kurkowska
Przedszkolowo.pl logo